Bağlantılar

MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ

       Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bilimsel düşünebilen, geniş bir dünya görüşüne ve düşünce yeteneğine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kendini sürekli geliştiren, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, araştırmalar yapan sağlık meslek üyeleri yetiştirmektir.

 VİZYONUMUZ

       Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi olan, toplumun sağlıklı gelişimine katkı sağlayan, mesleki alanlarda öncülüğünü sürdürerek, yetiştirdiği insan gücü ve ürettiği bilgi ile ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.

 

* Güvenlik Kodu :  
 NOT: İşlemin sonucunu giriniz.