Bağlantılar

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : Müdür V.
Görev Süresi : 13.02.2015 - 13.02.2018
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Semra EYİ

Görev : Müdür Yrd.
Görev Süresi : 09.03.2016 - 09.03.2019
TÜ E-Posta : semraeyi@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selma TEPEHAN ERASLAN

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 13.02.2015 - 13.02.2018
TÜ E-Posta : selmatepehan@trakya.edu.tr