Bağlantılar

Bölümler

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selma TEPEHAN ERASLAN

Görev : Hemşirelik Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 27.08.2019 - 27.08.2022
TÜ E-Posta : selmatepehan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emine AYDIN TURAN

Görev : Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev Süresi : 26.04.2019 - 26.04.2021
TÜ E-Posta : emineaydin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ŞEN

Görev : Öğretim Üyesi (Hemşirelik Bölümü)
Görev Süresi : 03.03.2021 - 03.03.2025
TÜ E-Posta : sevimsen@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Duygu KURT

Görev : Öğretim Görevlisi (Hemşirelik Bölümü)
TÜ E-Posta : duygukurt@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gizem ÖZBUDAK

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 03.04.2020 - 03.04.2022
TÜ E-Posta : gizemozbudak@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Ali Kemal BUYRUK

Görev : Bölüm Sekreteri
Telefon : 0 (284) 712 55 05 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : akemalbuyruk@trakya.edu.tr

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ezgi GÜREL

Görev : Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 27.08.2019 - 27.08.2022
TÜ E-Posta : eezgigurel@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Özdemir AKBAL

Görev : Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev Süresi : 21.02.2020 - 21.02.2022
TÜ E-Posta : ozdemirakbal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin YILMAZ ÇETİNKAYA

Görev : Öğretim Üyesi (Acil Yardım ve Afet Yönetimi)
TÜ E-Posta : aylincetinkaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DORUK KONDAKCI

Görev : Öğretim Üyesi (Acil Yardım ve Afet Yönetimi)
Görev Süresi : 01.02.2019 - 01.02.2022
TÜ E-Posta : dilekdorukkondakci@trakya.edu.tr