Bağlantılar

DİPLOMA İŞLEMLERİ

Yüksekolumuzdan mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosundan hafta içi mesai saatleri içerisinde şahsen yada noter onaylı vekaletname ile vekil tayin edecekleri aracılığı ile teslim alabilirler.

İlişik Kesme İşlemleri:
* Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrenciler belge aslını diploma aslı ile değiştirmek üzere geri iade edecekler.

* Öğrenci Kimlik Kartı İadesi.

* Mezun Bilgi Sistemine kayıt olunmalı (https://mezun.trakya.edu.tr/).

* Üzerinde Üniversitemize ait zimmet bulunmaması.
   
Bu içerik 24.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 180 kez okundu.